samenblankenberge
Algemene vergadering en verkiezing kernbestuur sp.a Blankenberge

Algemene vergadering en verkiezing kernbestuur sp.a Blankenberge

Op een druk bijgewoonde algemene ledenvergadering van sp.a Blankenberge werd voorzitter Patrick De ...

meer
Blankenbergse Open VLD en NVA nemen hun wensen voor werkelijkheid

Blankenbergse Open VLD en NVA nemen hun wensen voor werkelijkheid

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen heeft zich op 1 december ...

meer
Jan11

Provinciale nieuwjaarsreceptie

Op 11 januari nodigen we jullie uit op onze provinciale nieuwjaarsreceptie ...

meer

oostende
onderwijs in Oostende doet even goed als Brugge

rondom ons

“Het aantal leerlingen in het secundair onderwijs daalt in Oostende en dat is omdat Oostende een imagoprobleem heeft”. Dat is ...

lees meer

nieuws!

Het ware verhaal achter het Tipp-Ex formulier

Open brief aan alle Blankenbergenaars:

maandag 29 december 2014

Beste Blankenbergenaar,

Toen op 8 oktober Eerste Schepen Johan Van Eeghem ontslag nam en er geen mogelijkheid was om hem ervan te overtuigen dit niet te doen, bleef sp.a Blankenberge niet bij de pakken zitten. Wij gingen op zoek naar een opvolger. Enkele dagen later kregen we de bevestiging dat onze fractieleider in de gemeenteraad Annie De Pauw, Johan wou opvolgen als schepen.

Op zondag 12 oktober, overhandigde sp.a-voorzitter Patrick De Meulenaere een formulier uit de voordrachtakte voor 2 of meer schepenen aan zijn collega van Open VLD Franky Maelstaf tijdens het jaarlijks fairtrade ontbijt in de Wullok met de vraag om voor de nodige handtekeningen te zorgen bij onze coalitiepartner. Franky aanvaardde het formulier en beloofde het tijdig met de handtekeningen van de Open VLD terug te bezorgen. Schepen Jurgen Content zou ontslag nemen als 3e schepen, waarna hij 1e schepen zou worden en Annie 3e schepen. De week daarop kregen we de melding dat het formulier bij OCMW-voorzitter Ivan De Clerck was, die de handtekeningen van de mandatarissen van Open VLD zou verzamelen.

Toen het bericht in de pers verscheen dat Annie De Pauw de logische opvolger werd als schepen voor sp.a kreeg ze van verschillende mandatarissen en bestuursleden van Open VLD felicitaties. Op verschillende tijdstippen vroeg schepen Content aan de OCMW-voorzitter waar het bewuste getekende formulier bleef, telkens kreeg hij te horen dat hij dit snel zou ontvangen. Zelfs nog op 22 oktober, na het college van Burgemeester en Schepenen, vroeg hij nogmaals aan schepenen De Clerck en Prasse wanneer we het getekende formulier zouden terugkrijgen, waarop geantwoord werd : “je moet niet panikeren, morgenvroeg om 9 uur ligt het op je bureau, er moeten nog 2 mandatarissen tekenen, maar dit gebeurt deze avond”.

Groot was onze verbazing op donderdagmorgen 23 oktober: Open VLD verspreidde een persbericht, waarin ze aankondigden in zee te gaan met NVA. Ze verbraken de coalitie, met als reden dat het volgens hen niet mogelijk zou zijn om verder te besturen met Content als 1e schepen. Dit zonder dat hierover ooit een woord was gezegd tussen beide partijen!

Diezelfde donderdagmorgen werd de voordrachtakte van de nieuwe NVA-schepen Dumery ingediend door Prasse en Dumery. Meteen bleek dat zij de pagina met handtekeningen van de Open VLD uit de voordracht van Content en De Pauw gewoon met Tipp-Ex aangepast hadden tot een voordracht voor één schepen. Volgens ons hadden een aantal mandatarissen van Open VLD zeker getekend met de bedoeling de sp.a-schepenen voor te dragen. Dat verklaart ook de felicitaties aan het adres van Annie, van bijvoorbeeld Katrien Van Ryssel en Guy De Coninck.

De meerderheid van de Open VLD-mandatarissen zal dus niet in het complot gezeten hebben. Het is duidelijk dat diegenen die de woordbreuk hebben georganiseerd hun slag goed hebben voorbereid, in absolute geheimhouding. Men kon het zich immers niet veroorloven dat het plan vroegtijdig zou uitlekken. De bestuursleden van Open VLD werden pas ingelicht enkele uren voordat de voordrachtakte werd ingediend.

Feit is en blijft dat de huidige machthebbers binnen de Open VLD op de meest achterbakse en bedrieglijke wijze hebben gehandeld die men zich kan indenken. Ze deden zelfs de moeite niet om een nieuw formulier te gebruiken, een vleug Tipp-Ex en handgeschreven wijzigingen zouden volstaan.

Niet alle liberalen waren het eens met die gang van zaken. Sommigen stuurden hun lidkaart terug, anderen lieten hun ongenoegen blijken. Dat zal de reden zijn waarom de Open VLD onlangs een brief stuurde aan zijn leden, met daarin een resem verwijten aan het adres van schepen Content.

Nochtans was er sinds het begin van de coalitie op 1 januari 2013 nooit een aanvaring tussen de 2 partijen. Akkoord, er waren soms discussies in het schepencollege, maar is dit niet normaal? Onze schepenen werden gewaardeerd voor hun werkkracht en dossierkennis. Nooit werd er op de man gespeeld.

Hoe moet het nu verder?

De voorzitter van de gemeenteraad, Jeannine Puype, verklaarde op 4 november de met Tipp-Ex bewerkte voordracht onontvankelijk. Ondertussen heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de voordracht toch ontvankelijk verklaard, niet omdat het bedrog met de 2 voordrachten niet is gebeurd, maar bij gebrek aan bewijs.

U zult begrijpen dat sp.a alle mogelijke rechtsmiddelen zal gebruiken om de coalitiebreuk ongedaan te maken. Daarom stapt sp.a naar de Raad van State.

Tot slot: Wat de Open VLD gedaan heeft, is nooit eerder vertoond in de Blankenbergse politiek. Woordbreuk en bedrog: dat is Blankenberge onwaardig! Overal valt te horen: ‘Dit is een slechte zaak voor Blankenberge. Het valt te vrezen dat de Blankenbergenaars hier de dupe van zullen zijn.”

Wij als sp.a zullen steeds handelen in het belang van de Blankenbergse bevolking. U kunt op ons rekenen: recht door zee!

  

Algemene vergadering en verkiezing kernbestuur sp.a Blankenberge

Op een druk bijgewoonde algemene ledenvergadering van sp.a Blankenberge werd voorzitter Patrick De Meulenaere opnieuw verkozen tot voorzitter. Kris Strubbe en Els Baert b ... meer

Blankenbergse Open VLD en NVA nemen hun wensen voor werkelijkheid

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen van West-Vlaanderen heeft zich op 1 december gebogen over de klacht van de Blankenbergse NVA en Open VLD tegen de voorzitter van de gemeenteraa ... meer

Voortuin Kerstversiering

Miel Monbalieu en zijn vrouw Els Despiere hebben dit jaar gekozen om een paar actuele thema’s in hun versiering te vertonen… De volledige voortuin werd ingepalmd. ... meer

Rianne van den Hout nieuw gemeenteraadslid voor sp.a

Rianne van den Hout heeft op 4 november 2014 de eed afgelegd, in handen van de voorzitter van de gemeenteraad Jeanine Puype, als gemeenteraadslid, Rianne vervangt hiermee Johan Van ... meer
18 01 2015
lees meer
“Vrijheid, gelijkheid en verbondenheid z...

Werk

Wachtuitkering koppelen aan diploma is een hardvochtige maatregel

De federale regering heeft beslist om jonge schoolverlaters die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald voortaan geen wachtuitkering meer te geven. sp.a-kamerlid Meryame Kitir vindt dat een heel hardvochtige, kille maatregel. "De federale regering moet die beslissing herzien", aldus Kitir.

lees meer
geplaatst op
di 23/12/2014 - 14:31

Vlaanderen

“Investeren in mensen om samen het alternatief uit te bouwen”

Wij willen wél rekening houden met al die honderdduizenden mensen van wie nu een inspanning wordt gevraagd zonder hoop op een betere toekomst. Wij willen wél naar hen luisteren. Dat is de inzet van de Dag van de Lokale Betrokkenheid. “Vandaag willen al onze mandatarissen, sympathisanten, leden en geëngageerde mensen alvast instrumenten geven om te luisteren, om in dialoog te gaan, om een verhaal van rechtvaardige inspanningen uit te dragen”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “We investeren in onze mensen, in buurten en gemeenten, om samen het alternatief uit te bouwen.”

lees meer
geplaatst op
di 23/12/2014 - 14:54

Vlaanderen

Rusthuizen tot 20% duurder

De prijs van een rusthuisverblijf zal de komende jaren onvermijdelijk flink omhooggaan. Dat zegt Zorgnet Vlaanderen, de grootste koepelvereniging van de rusthuizen, in verschillende kranten maandag. Zo dreigt een verblijf in het rusthuis tot twintig procent duurder te worden. Vlaams parlementslid Jan Bertels sluit zich aan bij de “alarmkreet” van Zorgnet en vraagt minister van Welzijn Jo Vandeurzen duidelijkheid te scheppen over de besparingen die de sector nog te wachten staan. “Rusthuisprijzen met 20% verhogen en de factuur doorschuiven naar ouderen? Dit kan niet voor ons!”, aldus Jan Bertels.

lees meer
geplaatst op
di 23/12/2014 - 14:54